Onze missie

De Heldring biedt speciaal onderwijs aan kinderen van vier tot dertien jaar met een verstandelijke beperking.
We werken met de zml-leerlijnen aan de basisvaardigheden.
Belangrijk zijn de zintuiglijke en motorische ontwikkeling;
de sociale en emotionele ontwikkeling;de spelontwikkeling en de praktische redzaamheid.
Mondelinge en schriftelijke taal zijn mét rekenen en leren leren de speerpunten.